PDFSpausdintiEl. paštas

Teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

2. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas;

3. Daugiabučio namo bendro naudojimo objektų administravimo nuostatai;

 

4. Šilumos ūkio įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas;

6. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;

7. Elektros energetikos įstatymas;

8. Energetikos įstatymas;


9. Ignalinos rajono savivaldybės taryba (2002-11-19) Nr.319, dėl daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų savininkų (bendrasavininkų) bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų ir administratorių skyrimo tvarkos patvirtinimo;

10.2010m. liepos 7d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.V2-440  dėl butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo .

11. Ignalinos rajono savivaldybės 2012m. lapkričio 22d. sprendimas Nr. T-179 dėl UAB "Didžiasalio komunalinės paslaugos" teikiamų paslaugų tarifų nustatymo:  2014 m. spalio 30d. sprendimo Nr. T-196 redakcija. 

12. Ignalinos rajono savivaldybės  2015 rugsėjo 17 d. sprendimas Nr. T-124  dėl UAB "Didžiasalio komunalinės paslaugos" centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinės kainos dedamųjų nustatymo.

13. UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės

14. UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ valdybos darbo reglamentas