PDFSpausdintiEl. paštas

Teisės aktai

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

2. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas;

3. Daugiabučio namo bendro naudojimo objektų administravimo nuostatai;

 

4. Šilumos ūkio įstatymas;

5. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas;

6. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;

7. Elektros energetikos įstatymas;

8. Energetikos įstatymas;


9. Ignalinos rajono savivaldybės taryba (2002-11-19) Nr.319, dėl daugiabučių gyvenamųjų namų patalpų savininkų (bendrasavininkų) bendrosios nuosavybės administravimo nuostatų ir administratorių skyrimo tvarkos patvirtinimo;

10.2010m. liepos 7d. Ignalinos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr.V2-440  dėl butų ir kitų patalpų bendrosios nuosavybės administravimo .

11. Ignalinos rajono savivaldybės 2012m. lapkričio 22d. sprendimas Nr. T-179 dėl UAB "Didžiasalio komunalinės paslaugos" teikiamų paslaugų tarifų nustatymo:  2014 m. spalio 30d. sprendimo Nr. T-196 redakcija. 

12. Ignalinos rajono savivaldybės  2015 rugsėjo 17 d. sprendimas Nr. T-124  dėl UAB "Didžiasalio komunalinės paslaugos" centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens bazinės kainos dedamųjų nustatymo.

13. UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ asmens duomenų tvarkymo taisyklės