PDFSpausdintiEl. paštas

Vandentvarkos sektorius

1. LIETUVOS  RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS ĮSTATYMAS

2. STR 2.07.01:2003 „VANDENTIEKIS IR NUOTEKŲ ŠALINTUVAS. PASTATO INŽINERINĖS SISTEMOS. LAUKO INŽINERINIAI TINKLAI“

3. GERIAMOJO VANDENS IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS  

4.  HN 24:2003 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI“  

5. NUOTEKŲ TVARKYMO REGLAMENTAS

6. GERIAMOJO VANDENS IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS

7. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 127 

8. Auditoriaus išvada (2017)