Meniu Uždaryti

Dažniausiai užduodami klausimai

Kodėl ant sienų kaupiasi vandens lašeliai, nors sienų sandūrų remontas atliktas?

Atsakymas: Ant sienų kaupiasi ne per jas prasiskverbianti drėgmė, o kondensatas, esantis ore. Kondensatas šaltu metų laiku gali kauptis dėl neapšiltintų sienų, dėl drėgmės bute. To išvengti padės patalpų vėdinimas. Jei bute yra plastikiniai langai, jie turi būti su mikroventiliacija.
Santykinės drėgmės bute norma – 40-60 proc.

Ką turime daryti, norėdami pašalinti drėgmę bute?

Atsakymas:
1. Kad bute nesikauptų drėgmė, butą reikia gerai vėdinti.
2. Nedžiauti skalbinių bute.
3. Virtuvėje (virš viryklės) rekomenduojama įsirengti garų rinktuvą ir ventiliatorių.
4. Apšiltinti buto sienas.

Ką reikia daryti, kad namas naudotų mažiau šilumos energijos?

Atsakymas: Reikia sutvarkyti namą panaudojant šilumą taupančias priemones:
1) Efektyviausia priemonė yra daugiabučio namo renovacija.
2) priemonės, kurios mažina šilumos nuostolius, pvz.: sienų remontas ir šiltinimas, stogo remontas ir šiltinimas,
pirmo aukšto grindų šiltinimas, langų ir durų keitimas naujais .

Kaip gyventojams, norint organizuoti susirinkimą, elgtis?

Atsakymas: Namų patalpų savininkai (ne mažiau kaip 1/4 visų patalpų savininkų) gali pateikti administratoriui raštišką prašymą dėl susirinkimo organizavimo, nurodydami norimus svarstyti klausimus. Administratorius, gavęs tokį prašymą, organizuoja susirinkimą per mėnesį (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 5 d. nutarimas Nr. 3).

Ar pirmo aukšto butų ir kitų patalpų savininkai privalo mokėti už prakiurusio stogo remontą?

Atsakymas: Pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, kiekvienam būsto savininkui priklauso ne tik nuosavas butas. Jam bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso ir bendrojo naudojimo patalpos, pagrindinės namo konstrukcijos, bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, sanitarinė ir kitokia įranga. Visoms šioms pastato konstrukcijoms, tarp jų ir stogui, bei įrengimams reikalinga nuolatinė priežiūra, laiku ir tinkamai atliekami reikiami remonto darbai, už kuriuos privalo sumokėti visi namo butų ir kitų patalpų savininkai, o ne, kaip dažnai galvojama, savininkai, turintys privačią nuosavybę paskutiniame aukšte.

Ar privalau mokėti nustatytą administravimo mokestį?

Atsakymas: Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai privalo mokėti visas su namo priežiūra ir išlaikymu susijusias išlaidas, iš jų ir administravimo mokestį. Įmokų dydis nustatomas proporcingai patalpų savininko daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje.