Meniu Uždaryti

Projektai

 

1. Pagal Europos Sąjungos remiamą vandentvarkos projektą „ Dūkšto , Kaniūkų, Ažukarklinės, Vidiškių, Rimšėnų, Strigailiškio, N.Daugėliškio, Radeikiškės, Rimšės, Didžiasalio, Linkmenų, Naujasodžio, Limino vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra“, 2011-2013 m. Didžiasalio gyvenvietėje atlikti sekantys darbai: 1. Nutiesta naujų savitakinių nuotekų tinklų 1,4 km, 2.Nutiesta naujų slėginių nuotekų tinklų 0,54 km, 3. Pastatyta nauja nuotekų siurblinė . Prie individualių gyvenamų namų  įrengti 38 išvadai. Prisijungimo darbus prie centralizuotų nuotekų  tinklų individualių gyvenamų namų savininkai  turės atlikti savo lėšomis.

2.  Pagal paraišką  Nr. LEADER-11-IGNALINA-02-029   "Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas Ignalinos rajono Vosiūnų kaime ", 2013 m. nutiesta 0,507 km. naujų vandentiekio skirstomųjų tinklų, įrengtas naujas artezinis gręžinys 6,0 m³/h debito su pirmo pakėlimo siurbline,  užtikrintas kokybiškas ir nenutrūkstamas  vandens tiekimas  pačio rytinio Lietuvos Respublikos kaimo gyventojams

 3.  Pagal Europos Sąjungos remiamą vandentvarkos projektą  „Nuotekų valymo įrenginių Vidiškėse ir Didžiasalyje rekonstrukcija bei  Linkmenyse ir Dūkšte statyba Ignalinos rajone" 2013 metais liepos mėnesį pradėjo veikti  rekonstruota  nuotekų valykla Didžiasalio gyvenvietėje. Projektinis nevalytų nuotekų paros debitas 360,0 m³/h, didžiausias paros debitas 681,0 m³/h. Projekto tikslas sumažintį taršą , patenkančią į Dauguvos intakų  baseino hidrologinį upių tinklą su buitinėmis ir pramoninėmis nuotekomis iš šio baseino gyvenviečių, tuo pačiu mažinant taršą Baltijos jūrai.

4. Pagal paraišką  Nr. LEADER-11-IGNALINA-02-037 "Vandentiekio vamzdynų atnaujinimas Ignalinos rajono Navikų ir Dysnos kaimuose",  atnaujinta 0,670 km.  skirstomųjų vandentiekio tinklų. Pagal paraiškąNr. LEADER-13-IGNALINA-06-001 "Navikų kaimo infrastruktūros būklės gerinimas" 2014 m. įrengtas naujas artezinis gręžinys 16,4 m³/h debito su pirmo pakėlimo siurbline. Šie projektai įgyvendinti tam , kad užtikrinti  kokybišką  ir nenutrūkstamą  vandens tiekimą  šių kaimų gyventojams.

5. Pagal paraišką Nr. LEADER-11-IGNALINA-02-002 "Geriamojo vandens tiekimo sistemos atnaujinimas Ignalinos rajono  Dietkauščiznos  kaime",  2014m. atnaujinta 0,880 km.  skirstomųjų vandentiekio tinklų. Tikslas -užtikrinti kokybišką ir nenutrūkstamą vandens tiekimą    gyventojams, pagerinus viešųjų infrastruktūrų būklę.

6. 2019 m. naudojant ES fondų paramos lėšas pastatyti vandens gerinimo įrenginiai   Navikų kaime, Didžiasalio seniūnijoje, Ignalinos rajone. Vandens gerinimo įrenginiai susideda iš: trijų oksidacinių talpų ir trijų filtrų, papildomos įrangos – kompresorius, automatikos ir valdymo įrenginiai, bei plovimo vandens šalinimo įrenginiai. Vandens gerinimo įrenginiai  skirti pašalinti geležį, amonį ir manganą. Tikslas užtikrintį tiekiamo geriamojo vandens kokybės reikalavimus pagal HN 24:2017.

7. Skirstomųjų vandentiekio tinklų vamzdynų rekonstrukcija Erzvėto kaime ,Tverečiaus seniūnijoje, Ignalinos rajone. Esami vandentiekio tinklai pakloti seniai, yra prastos būklės. Kad užtikrinti  reikalaujamą geriamojo vandens tiekimo vartotojams kokybę, 2019 m.  naudojant ES fondų paramos lėšas, rekonstruota skirstomojo vandentiekio tinklo dalis 0,253 km  po Birvėtos upe . 

8. Artezinio gręžinio įrengimas Dietkauščiznos kaime, Tverečiaus seniūnijoje, Ignalinos rajone. 2019 m. naudojant ES fondų paramos lėšas įrengtas naujas artezinis gręžinys 6,0 m³/h debito . Tikslas- užtikrinti  kokybišką  ir nenutrūkstamą geriamojo vandens tiekimą  gyventojams.