2019-08-06 Informuojame, kad 2019-08-07 nuo 9:00 iki 14:00 val. dėl vandentiekio trasos remonto darbų nebus tiekiamas geriamasis vanduo Dietkauščiznos k., Tverečiaus sen. Gedimas pašalintas 2019-08-07 14:00 val.
2019-06-27 Informuojame, kad 2019-06-27 nuo 14:00 iki 16:00 dėl vandentiekio trasos remonto darbų nebus tiekiamas geriamasis vanduo vakarinėje Saulėtekio g. pusėje Dietkauščiznos k., Tverečiaus sen. Atsiprašome už nepatogumus. Gedimas pašalintas 2019-06-27 16:00 val. 
2019-06-27 Informuojame, kad 2019-06-27 nuo 8:45 iki 10:45 dėl vandentiekio trasos avarijos nebus tiekiamas geriamasis vanduo Didžiasalio k. visoje Dumblio g. ir Karalyčios g. 5 aukštų daugiabučiuose namuose. Atsiprašome už nepatogumus. Gedimas pašalintas 2019-06-27 10:35. Atnaujinus vandens tiekimą laikinai galimas vandens drumstumas.
2019-06-20Informuojame, kad Ąžuolijos g., Tverečiaus mstl. 2019-06-20 nuo 10:20 iki 14:00 dėl vandentiekio trasos avarijos nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų. Gedimas pašalintas 2019-06-20 14:00.
2019-05-30
Informuojame, kad Dietkauščiznos k., Tverečiaus sen. 2019-05-30 nuo 8:00 iki 14:00 dėl vandentiekio trasos avarijos nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų. Gedimas pašalintas 2019-05-30 14:00. Atnaujinus vandens tiekimą laikina galimas vandens drumstumas.
2019-03-22 Informuojame, kad Žvyrių k., Tverečiaus sen. 2019-03-22 nuo 7:00 iki 12:00 val. dėl vandentiekio remonto darbų nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.
2019-03-12 Informuojame, kad Kalno g. 69 ir Kalno g. 96-116 Dysnos k., Didžiasalio sen. 2019-03-12 nuo 8:30 iki 11:00 val. dėl vandentiekio remonto darbų nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.2019-03-08 Informuojame, kad Tverečiaus mstl. 2019-03-08 nuo 10:00 iki 12:00 val. nebus tiekamas geriamasis vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų. Gedimas pašalintas 12 val. Galimas laikinas vandens drumstumas.2019-03-06 Informuojame, kad Kalno g. nuo 1 iki 37 numeriais (neporinių namų pusėje) ir nuo 2 iki 50 numeriais (porinių namų pusėje) pažymėtuose pastatuose Navikų k., Didžiasalio sen. dėl vandentiekio avarijos nebus tiekiamas gariamas vanduo nuo 2019-03-06 19:00 val. iki 2019-03-07 10:00 val. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.2019-03-06 Informuojame, kad Navikų k., Didžiasalio sen., dėl nugeliažimo įrenginio gerinimo darbų 2019-03-06 nuo 11:30 iki 13:00 val. nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų. Vandens tiekimas atnaujintas 13:00 val. Laikina galimas vandens drumstumas.2019-03-01 Informuojame, kad Saulėtekio g. nuo 1 iki 23 numeriais pažymėtų pastatų (neporinių namų pusėje) ir Saulėtekio g. nuo 2 iki 40 numeriais pažymėtų pastatų (porinių namų pusėje)Dietkauščiznos k., Tverečiaus sen., 2019-03-01 nuo 8:00 iki 13:00 val. nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atnaujinus vandens tiekimą galimas vandens drumstumas. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų. Gedimas pašaltinas 12:30.

2019-02-15 Informuojame, kad Navikų k., Didžiasalio sen., 2019-02-15 nuo 9:00 iki 10:00 dėl vandentiekio remonto darbų nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atnaujinus vandens tiekimą galimas vandens drumstumas. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.

2019-02-13 Informuojame, kad Kalno g. nuo 35 iki 59 namų (tik neporinių numeriaisi pažymėtų namų pusėje) Navikų k., Didžiasalio sen. nuo 8:00 iki 12:00 val. dėl gedimo šalinimo darbų nebus tiekiamas geriamasis vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų. Gedimas pašalintas 12:00. Atnaujinus vandens tiekimą galimas vandens drumstumas.

2019-01-10 Informuojame, kad Dvaryščių k. ir Laumakės k., Tverečiaus sen., dėl vandentiekio avarijos 2019-01-10 nuo 11:00 iki 13:00 val. nebus tiekimas geriamas vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų. Gedimas pašalintas 12:30. Atnaujinus vandens tiekimą galimas vandens drumstumas.

2019-01-09 Informuojame, kad Navikų k., Didžiasalio sen. dėl vandens nugeležinimo įrenginių ir gręžinio įrangos montavimo darbų 2019-01-09 nuo 12:30 iki 14:30 val. nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų. Atnaujinus vandens tiekimą galimas vandens drumstumas.

2019-01-02 Informuojame, kad Didžiasalio k. Dumblio g. 5, 7, 10, 12 ir Karalyčios g. 8, 8a, 8b, 9 dėl vandentiekio trąsos avarijos ir remonto darbų nuo 2019-01-02 7:00 iki 14:00 val. nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų. Gedimas pašalintas. Vandens tiekimas atnaujintas 12:00 val. Laikinai galimas vandens drumstumas.

2018-12-12 Informuojame, kad Didžiasalio k. (individualių namų dalyje) dėl vandentikeio trąsos remonto darbų 2018-12-12 nuo 10 iki 13 val. nebus tiekiamas geriamasis vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų. Gedimas pašalintas. Vandens tiekimas atnaujintas 11 val. Laikinai galimas vandens drumstumas.

2018-11-08 Informuojame, kad Dietkauščiznos k., Tverečiaus sen. 2018-11-08 nuo 10:00 iki 12:00 nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų. Gedimas pašalintas. Laikinai galimas vandens drumstumas.

2018-10-10 Informuojame, kad Navikų ir Dysnos kaimuose, Didžiasalio sen., 2018-10-10 dėl vykdomų atnaujinimo darbų nuo 13:00 iki 14:00 val. nebus tiekiamas geriamasis vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų. Gedimas pašalintas

2018-09-20 Informuojame, kad Dvaryščių k., Tverečiaus sen., 2018-09-20 nuo 10:00 iki 12:00 dėl gedimo nebus tiekiamas geriamasis vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų. Gedimas pašalintas

2018-07-11 Informuojame, kad Žvyrių k., Tverečiaus sen. 2018-07-11 nuo 13:00 iki 15:00 dėl vandens bokšto remonto darbų nebus tiekiamas geriamasis vanduo. Po remonto darbų kurį laiką gali būti pastebimas vandens drumstumas. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų. Gedimas pašalintas

2018-04-11 Informuojame, kad Dietkauščiznos k., Tverečiaus sen. 2018-04-11 nuo 12:00 iki 13:30 nebus tiekiamas geriamasis vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.

2018-03-29 Informuojame, kad Erzvėto k., Tverečiaus sen. 2018-03-29 nuo 14:00 iki 15:30 dėl vandentiekio avarijos nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.

2018-03-27 Informuojame, kad Dietkauščiznos k., Tverečiaus sen. 2018-03-27 nuo 12:00 iki 15:00 dėl vandentiekio avarijos nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atsiprašome vandens vartotojų dėl galimų nepatogumų.

2018-03-20 Informuojame, kad Dietkauščiznos k., Tverečiaus sen. 2018-03-20 nuo 8:00 iki 11:00 dėl vandentiekio avarijos nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atsiprašome vandens vartotojų dėl galimų nepatogumų.

2018-03-15 informuojame, kad Tverečiaus mstl. dėl remonto darbų 2018-03-15 nuo 7:30 iki 16:00 val. geriamasis vanduo bus tiekiamas su pertraukomis.

2018-03-14 informuojame, kad Tverečiaus mstl. dėl remonto darbų 2018-03-14 nuo 7:40 iki 12:00 nebus tiekiamas geriamasis vanduo.

2018-02-21 informuojame, kad Didžiasalio k. (individualių namų dalyje) dėl vandentiekio trąsos remento darbų 2018-02-21 nuo 7:30 iki 12:00 nebus tiekiamas geriamas vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.

2018-02-19 informuojame, kad Tverečiaus mstl. dėl vandentiekio trąsos remonto darbų 2018-02-19 nuo 10:00 iki 12:00 nebus tiekiamas geriamasis vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų

2018-02-13 informuojame, kad Tverečiaus mstl. dėl vandentiekio trąsos remonto darbų 2018-02-13 nuo 8:30 iki 12:30 nebus tiekiamas geriamasis vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų

2018-02-02 informuojame, kad Tverečiaus mstl. dėl remonto darbų 2018-02-02 nuo 09:30 iki 11:00 nebus tiekiamas geriamasis vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.

2018-01-19 informuojame, kad Tverečiaus mstl. dėl remonto darbų 2018-01-19 nuo 13:45 iki 15:30 nebus tiekiamas geriamasis vanduo. Atsiprašome dėl galimų nepatogumų.