Meniu Uždaryti

Finansinių ataskaitų rinkiniai

2023 metai

 

2022 metai

2022 m. metinių reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinio 7 priedas

2022 m. metinių reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinio 5 priedas

2022 m. metinių reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinio 4 priedas

2022 m. metinių reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinio 3 priedas

2023-04-14 Ignalinos r. sav. tarybos sprendimas Nr. T-73

2023-04-18 Ignalinos r. sav. administracijos direktoriaus įsakymas Nr. VT-168

2022 m. Reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

2022 m. Reguliuojamos veiklos ataskaita

2022 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2021 metai

Reguliavimo apskaitos sistemos laisvos formos aprašas

2021 m. Metinis reguliuojamosios veiklos ataskaitų rinkinys

2021 m. reguliuojamos veiklos ataskaita

2021 m. Finansinių ataskaitų rinkinys

Administracijos direktoriaus įsakymas 2022-05-06 Nr. VT-201

 

2020 metai

2020 m. reguliuojamos veiklos patikros ataskaita

2020 metų finansinių ataskaitų rinkinys

Administracijos direktoriaus įsakymas 2021-05-25 Nr. VT-344

2019 metai

2019 metų audito finansinių ataskaitų rinkinys

Metinis reguliuojamos veiklos ataskaitų rinkinys_2019

Administracijos direktoriaus įsakymas 2020-05-14 Nr. VT-313

2018 metai

file icon pdf 2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2018 metų reguliuojamos veiklos audito išvada

Administracijos direktoriaus įsakymas 2019-04-11 Nr.VT-164

Perskaičiuotų kainų derinimo priedai 2018 m. (.xlsx)

2018 m. metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką (.xlsx)

2017 metai

file icon pdf Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. VT-183

file icon pdf 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2017 metų reguliuojamos veiklos audito išvada


file icon pdf Bendrovės reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

file icon pdf Reguliuojamos veiklos pelno nuostolių ataskaita 2017

file icon pdf Turto duomenys 2017

file icon pdf Reguliuojamo ilgalaikio turto įsigijimo vertės paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita

file icon pdf Reguliuojamo ilgalaikio turto balansinės vertės paskirstymo verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita

file icon pdf Ataskaitinio laikotarpio netiesioginių ir bendrujų (administracinių) sąnaudų paskirstymas verslo vienetams ir paslaugoms ataskaita

file icon pdf Ataskaitinio laikotarpio verslo vienetų ir paslaugų sąnaudų ataskaita

2016 metai

file icon pdf Administracijos direktoriaus įsakymas Nr. V2-262

file icon pdf 2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys

2016 metų reguliuojamos veiklos audito išvada

2015 metai

file icon pdf Balansas 2015.

file icon pdf Pelno nuostoliu ataskaita 2015.

file icon pdf Nuosavo kapitalo pokyciu ataskaita 2015.

file icon pdf Pinigu srautu ataskaita  2015.

2015 metų finansinių ataskaitų rinkinys

2015 metų reguliuojamos veiklos audito išvada

2014 metai

file icon pdf Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaita

2013 metai

file icon pdf Balansas 

file icon pdf Pelno (nuostolių) ataskaita 

file icon pdf Nuosavo kapitalo ataskaita 

file icon pdf Pinigų srautų ataskaita