Meniu Uždaryti

Informacija

I. PRANEŠIMAS DĖL VIDUTINĖS GERIAMOJO VANDENS SUVARTOJIMO NORMOS

Nuo 2024 m. vasario 1 d. nustatytas naujas vidutinis UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 440 Atsiskaitymo už patiektą geriamą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas aprašo III skyriaus 4 punkto , UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ apskaičiavo vidutinį aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.

Nuo 2024 m. vasario 1 d., jeigu dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, atsiskaitys pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės apskaičiuotą vidutinį aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 3,8 m3 gyventojui per mėnesį.

Abonentai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, atsiskaito vidutinį aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį padauginus iš koeficiento 2.
Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis perskaičiuojamas kasmet ir paskelbiamas interneto svetainėje iki vasario 1 d.

II. GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARČIŲ SUDARYMAS

Sutartis sudaroma vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašu (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 440 redakcija). Sutartis sudaroma įsigijus, paveldėjus ar išsinuomojus nekilnojamąjį turtą.

Sutarties paruošimui reikiamus dokumentus galima pateikti el. p. jelena.meiliene@dkp.lt, arba atvykus į UAB Didžiasalio komunalinės paslaugos klientų aptarnavimo skyrių adresu Pupienos g. 3, Didžiasalio k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., LT-30153.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymui reikalingi duomenys ir dokumentai:

Gyventojams

  • Savininko asmens duomenys (vardas, pavardė, gimimo data) ir kontaktai (tel. numeris, el. pašto adresas), būsto, dėl kurio kreipiatės, adresas;
  • Nuosavybės teisę į butą / namą patvirtinančio dokumento kopija;
  • Būsto nuomos sutarties, registruotos VĮ Registrų centras, kopija (privaloma, jei sutartis sudaroma su būsto nuomininku);
  • Geriamojo vandens apskaitos prietaisų (skaitiklių) rodmenų suderinimo aktas (pasirašytas būsto pardavėjo (buvusio savininko) ir pirkėjo).

Verslo klientams

  • Prašymas sudaryti sutartį (jei prašymą teikia įgaliotas asmuo – ir tą faktą patvirtinantis dokumentas);

  • Nuosavybės teisę į pastatą (patalpas) patvirtinančio dokumento kopija arba pastato (patalpų) nuomos ar panaudos sutarties kopija;
  • Geriamojo vandens apskaitos prietaisų (skaitiklių) rodmenų suderinimo aktas (pasirašytas patalpų pardavėjo (buvusio savininko) ir esamo savininko).

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS

Paruošta pasirašymui sutartis bus pateikta Jūsų nurodytu el. paštu, jo nenurodžius – paštu arba ją galėsite pasirašyti atvykę į klientų aptarnavimo skyrių. Atvykstant pasirašyti ir pasiimti sutarties į klientų aptarnavimo skyrių, būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei nuosavybės teise priklausančio turto VĮ Registrų centro nekilnojamo turto pažymą arba pirkimo – pardavimo sutartį. Prieš atvykstant, rekomenduojame iš anksto susisiekti telefonu +370 386 59 359.

Nuotoliniu būdu pasirašytą sutartį UABDidžiasalio komunalinės paslaugos“ grąžinti galite el. paštu info@dkp.lt arba siunčiant ją registruotu paštu adresu Pupienos g. 3, Didžiasalio k., Didžiasalio sen., Ignalinos r. sav., LT-30153.

Siekdama užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą, UABDidžiasalio komunalinės paslaugos“ visą asmens duomenis sudarančią informaciją teikia tik sutartis su bendrove pasirašiusiems klientams. Platesnę informaciją galite rasti skiltyje „Asmens duomenų apsauga“.

III. Informacija gyventojams, norintiems prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų.

1. Klientas privalo kreiptis į UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ dėl prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio bei nuotekų tinklų ir gauti prisijungimo sąlygas, užpildžius prašymo formąfile icon pdf .pdf techninėms sąlygoms gauti.

2. Klientas, gavęs prisijungimo prie vandentiekio ar nuotekų šalinimo tinklų technines sąlygas, t u r i :

2.1. Pagal gautas TS parengti suprastintą vandentiekio ar nuotekų tinklų projektą (toliau- Projektas). Projektą gali rengti pats Klientas ar jo šeimos nariai, turintys aukštąjį, aukštesnįjį (spec. vidurinį) techninį išsilavinimą (nebūtinai projektuotojas, turintis licenciją) arba pasamdytas projektuotojas. Suprastintas Projektas – tai vandentiekio ir nuotekų tinklų schema su paaiškinimais.
2.2. Projektas derinamas su UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“, kitų sklypo inžinerinių tinklų savininkų ar eksploatuojančių organizacijų (jeigu tai būtina) įgaliotais asmenimis ir įgaliotu savivaldybės administracijos valstybės tarnautoju. Derinimo rezultatai (įrašai) fiksuojami pateiktoje tinklų schemoje.

2.3. Tinklų įrengimui pradėti statybos leidimo nereikia. Darbus galima pradėti turint nustatyta tvarka suderintą suprastintą Projektą.

2.4.Prieš žemės kasimo darbus esamų požeminių komunikacijų, tame tarpe vandentiekio ir nuotekų tinklų, trasų vietas derinti su šias komunikacijas eksploatuojančiomis organizacijomis.

2.5.Ūkio ar rangos būdu pastatyti vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklus:
2.5.1. Vandentiekio įvadą rekomenduojama statyti polietileniniais PE80 PN10 32 mm skersmens vandentiekio vamzdžiais ne mažesniame kaip 1,8 m gylyje, t. y. 0,5 m giliau nei įšalo gylis.
2.5.2. Nuotekų išvadą rekomenduojama statyti PVC N klasės 110 mm arba 160 mm skersmens vamzdžiais, pajungiant į plastikinį 315 mm skersmens šulinį. Priklausomai nuo išvado gylio, prijungimą atlikti į apatinę šulinio dalį, t. y. kinetę arba į aukštesnę šulinio dalį.

2.6.Klientas informuoja UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ atstovus (tel. (8-386) 59435) apie darbų vykdymo pradžią ir kviečia priimti sumontuotus, bet neužpiltus gruntu vamzdynus.

2.7. Atlikti paklotų vandentiekio ar nuotekų požeminių tinklų išpildomąją geodezinę nuotrauką.(iškviesti geodezininką matavimams atlikti iki tinklų užpylimo gruntu).

2.8. Kreiptisį UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“  dėl vandens skaitiklio pastatymo, bei geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo, pateikiant:                                                                   –  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties sudarymui reikalingus duomenys ir dokumentus;                                                                                                                                                                 –  vandentiekio ir/ar nuotekų  požeminių tinklų išpildomąją geodezinę nuotrauką; grafinėje formoje vieną egzempliorių ir vieną egzempliorių skaitmeninėje formoje diskelyje (privaloma sąlyga)

 3.0. D r a u d ž i a m a : Atlikti bet kokius atjungimus ar prijungimus veikiančiuose vandentiekio tinkluose be UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ atstovų.

 

IV. Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų atitikties teisiniams metrologijos reikalavimams

Informacija dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų atitkties teisiniams metrologijos reikalavimams (.PDF)

Pažyma dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo

Suvartoto GV kiekio ir vartotojų, kuriems tiekiamas centralizuotas GV duomenys

Apskaitos prietaisų II ketvirčio ataskaita

Apskaitos prietaisų III ketvirčio ataskaita

Vartotojų apklausa

2023 m. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimai

2023 METŲ KLIENTŲ APKLAUSOS ANALIZĖ