Meniu Uždaryti

Informacija

I. PRANEŠIMAS DĖL VIDUTINĖS GERIAMOJO VANDENS SUVARTOJIMO NORMOS

Vadovaujantis LR Vyriausybės patvirtintu Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo 4 punktu UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ vartotojams ir abonentams, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, nustatė savo veiklos teritorijoje vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį (normą): Gyventojams vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis (norma) – 2,8 m³ vienam gyventojui per mėnesį.

II. Informacija gyventojams, norintiems prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų. 

Vandentiekio ir nuotekų tinklų klojamų namų valdos ribose svarbiausi žingsniai:

1.Kreiptis į UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ dėl prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio bei nuotekų tinklų ir gauti prisijungimo sąlygas, užpildžius prašymo formą file icon pdf .pdf techninėms sąlygoms gauti.

2.Kartu su prašymu pateikti: žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas, žemės sklypo plano kopiją, taip pat bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise.

3.Gavus prisijungimo sąlygas, kreiptis į projektuotojus ir paruošti supaprastintą projektą pagal techninių sąlygų reikalavimus, ir jį suderinti.

4.Atlikus statybos darbus pagal projekte keliamus reikalavimus, sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį su UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“

III. Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų atitkties teisiniams metrologijos reikalavimams

Informacija dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų atitkties teisiniams metrologijos reikalavimams (.PDF)

 

Suvartoto GV kiekio ir vartotojų, kuriems tiekiamas centralizuotas GV duomenys

Apskaitos prietaisų II ketvirčio ataskaita

Apskaitos prietaisų III ketvirčio ataskaita