Meniu Uždaryti

Informacija

I. PRANEŠIMAS DĖL VIDUTINĖS GERIAMOJO VANDENS SUVARTOJIMO NORMOS

Nuo 2022 m. vasario1 d. nustatytas naujas vidutinis UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekis vienam gyventojui

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989 Atsiskaitymo už patiektą geriamą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas aprašo III skyriaus 4 punkto , UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ apskaičiavo vidutinį aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.

Nuo 2023 m. vasario 1 d., jeigu dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, atsiskaitys pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės apskaičiuotą vidutinį aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 2,9 m3 gyventojui per mėnesį.

Abonentai, kuriems dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, atsiskaito vidutinį aptarnaujamoje teritorijoje suvartojamo geriamojo vandens kiekį padauginus iš koeficiento 2.
Vidutinis savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekis perskaičiuojamas kasmet ir paskelbiamas interneto svetainėje iki vasario 1 d.

II. Informacija gyventojams, norintiems prisijungti prie centralizuotų vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklų. 

Vandentiekio ir nuotekų tinklų klojamų namų valdos ribose svarbiausi žingsniai:

1.Kreiptis į UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ dėl prisijungimo prie centralizuotų vandentiekio bei nuotekų tinklų ir gauti prisijungimo sąlygas, užpildžius prašymo formą file icon pdf .pdf techninėms sąlygoms gauti.

2.Kartu su prašymu pateikti: žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančių dokumentų kopijas, žemės sklypo plano kopiją, taip pat bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise.

3.Gavus prisijungimo sąlygas, kreiptis į projektuotojus ir paruošti supaprastintą projektą pagal techninių sąlygų reikalavimus, ir jį suderinti.

4.Atlikus statybos darbus pagal projekte keliamus reikalavimus, sudaryti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutartį su UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“

III. Dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų atitkties teisiniams metrologijos reikalavimams

Informacija dėl geriamojo vandens apskaitos prietaisų atitkties teisiniams metrologijos reikalavimams (.PDF)

 

Suvartoto GV kiekio ir vartotojų, kuriems tiekiamas centralizuotas GV duomenys

Apskaitos prietaisų II ketvirčio ataskaita

Apskaitos prietaisų III ketvirčio ataskaita

Vartotojų apklausa