Meniu Uždaryti

Istorija

Didžiasalio seniūnijoje gražioje vietoje tarp Dumblio ir Agarinio ežerų įsikūręs Didžiasalio kaimas, šalia kurio atradus molio telkinius 1974 m. buvo pastatyta keramikinių plytų ir drenažo vamzdžių gamykla (Ignalinos statybinių medžiagų kombinatas). 1998 m. gamykla baigė savo veiklą. Šalia gamyklos 1973 – 1990 metų laikotarpyje buvo pastatytas daugiaaukščių gyvenamųjų namų kvartalas, keramikų gyvenvietė, su visa būtina infrastruktūra. Iki 1993 m. visą gyvenvietės infrastruktūrą prižiūrėjo tuo metu veikusios gamyklos komunalinio ūkio skyrius.
1993 m. gegužės mėn. susikūrė Didžiasalio valstybinė komunalinių paslaugų įmonė, kurios pagrindinė akcininkė Ignalinos rajono savivaldybė. 2004 m. rugsėjo mėnesį įmonė reorganizuota į UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“.

Šilumos energijos gamyba ir tiekimas

2000 metais Didžiasalio kaime pastatyta nauja biokuro katilinė. Eksploatuojamos Didžiasalio katilinės bendras instaliuotas galingumas 8,4 MW. Katilinėje sumontuotas vienas 3,0 MW galingumo katilas kūrenamas biokuru, ir du rezerviniai po 2,7 MW galingumo katilai, kūrenami skystu kuru. Bendrovė eksploatuoja 2dx2,9 km šilumos tinklų ir prižiūri 40 šilumos punktų  Didžiasalio gyvenvietėje. Bendrovė Naujojo Daugėliškio kaime eksploatuoja katilinę, kurios bendras instaliuotas galingumas 0,751 MW, katilinė kūrenama biokuru, ir 2dx0,33 km šilumos tinklų, prižiūri 3 šilumos punktus. Taip pat įmonė eksploatuoja nedidelio galingumo iki 0,15MW biokuro katilines Naujojo Daugėliškio, Mažėnų, Šiūlėnų kaimuose ir Tverečiaus miestelyje.
2017-2018 metais Didžiasalio kaime atlikta šilumos tiekimo tinklų paklotų kanaluose rekonstrukcija į bekanalinius šilumos tiekimo tinklus. Rekonstruota 2d x 1,59 km  šilumos tiekimo tinklų . Taip pat 2018 metais atnaujintas pagrindinis kurenamas biokuru Didžiasalio katilinės katilas VK-31.

Vandens paėmimas, gerinimas ir tiekimas, nuotekų priėmimas ir valymas

Bendrovė eksploatuoja 8 vandenvietes Ignalinos r. Didžiasalio ir Tverečiaus seniūnijose, iš kurių vanduo tiekiamas maždaug 1,5 tūkst. vartotojų. Bendrovė eksploatuoja 32,8 km vandentiekio tinklų, 6,5 km nuotekų tinklų, 3 nuotekų siurblines. Vandens gerinimo įrenginius Didžiasalio gyvenvietėje, Navikų kaime bei Tverečiaus mstl. Didžiasalio gyvenvietėje bendrovė eksploatuoja  360 m³/d  biologinius nuotekų valymo įrenginius.

Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas

Bendrovė Didžiasalio gyvenvietėje administruoja 33 daugiabučius gyvenamuosius namus kurių bendras naudingas plotas 39447 m².
Didžiasalio kaime 2012 metais renovuotas dviejų aukštų daugiabutis gyvenamasis namas.

Įmonės misija

Teikti kokybiškas šilumos, karšto ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir administravimo paslaugas vartotojams ir abonentams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir nedarant žalos aplinkai.