Meniu Uždaryti

Geriamojo vandens kokybė

Pagrindinėje UAB „Didžiasalio komunalinės paslaugos“ Didžiasalio vandenvietėje, iš kurios vanduo tiekiamas Didžiasalio gyvenvietės vartotojams, yra 3 veikiantys arteziniai gręžiniai. Vandenvietėje 2004 m. įrengti vandens gerinimo įrenginiai skirti pašalinti iš vandens geležį ir amonį. Iš artezinių gręžinių vanduo patenka į vandens gerinimo įrenginius.Vandens gerinimo įrenginiai susideda iš vandens-oro maišytuvo, oksidacinės talpos ir trijų geležies šalinimo filtų, papildomos įrangos – kompresoriaus, automatikos ir valdymo įrangos. Iš vandens gerinimo įrenginių vanduo, vandens tiekimo linija patenka į 30 metrų aukščio vandentiekio bokštą, iš kuriuo vandens tiekimo tinklais vanduo tiekiamas vartotojams. Po valymo vandenyje geležies koncentracija sudaro nuo 14 µg/l iki 180 µg/l, neviršija 200µg/l, amonio – mažiau 0,5 mg/l, kas atitinka Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“. Geriamojo vandens kokybes parametrai  vadovaujantis patvirtintu „Geriamojo vandens programinės priežiūros planu“ tikrinami  atestuotoje laboratorijoje.

Didžiasalio gėlo požeminio vandens vandenvietės 2023 m. monitoringo ataskaita

Geriamojo vandens tiekimas 2023 rugpjūtis – rugsėjis (II dalis)

Geriamojo vandens tyrimai 2023 (rugpjūtis – rugsėjis)

Geriamojo vandens tyrimai (2023)

Didžiasalio gėlo požeminio vandens vandenvietės 2022 m.  monitoringo ataskaita

Geriamojo vandens tyrimai (2022)            Geriamojo vandens tyrimai 2022 (II dalis)

Geriamojo vandens tyrimai (2021 m. balandis)    (2021 II dalis)

Geriamojo vandens tyrimai atlikti iš vartotojų čiaupų (2021)

Geriamojo vandens tyrimai (2020 m.) (2020 spalio mėn.)

Geriamojo vandens tyrimai 2019 m. balandžio mėn. file icon pdf Tyrimai atlikti pagal geriamojo vandens programinės priežiūros planą 2019-iems metams.

 Informacija apie arseną 2019

Geriamojo vandens cheminių ir mikrobiologinių tyrimų analize 2018 

Geriamojo vandens cheminių ir mikrobiologinių tyrimų analizė 2017    

Geriamojo vandens cheminių ir mikrobiologinių tyrimų analizė 2016   file icon pdf