Meniu Uždaryti

Vandentiekio ir nuotekų tinklai

VANDENTIEKIO TINKLAI

       Šiuo metu bendrovė eksploatuoja 32,8 km vandentiekio tinklų, kuriais geros kokybės vanduo, atitinkantis Lietuvos higienos normą HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patiekiamas maždaug 1,4 tūkst. Ignalinos rajono Didžiasalio ir Tverečiaus seniūnijų gyventojams, organizacijoms ir įmonėms.  Per 2023 metus išgauta iš artezinių gręžinių   54,58tūkst. kub. metrų vandens. Bendrovė eksploatuoja 8 vandenvietės su pirmo pakėlimo siurblinėmis. Gaisrų gesinimui Didžiasalio gyvenvietėje įrengtas 1 priešgaisrinis hidrantas. Vandentiekio vamzdynuose įrengtuose 1970-1990 metų laikotarpyje įvyksta nemažai avarijų, dėl kurių vartotojai kartais patiria nepatogumų dėl susidrumsčiančio vandens ar trumpalaikio vandens tiekimo nutraukimo. 2023 m. likviduota 11 vandentiekio vamzdynų avarijų, kuomet reikėjo atkasti ir pakeisti avarinių vamzdynų ruožų vietas. Iš esmės daugiausia dėl prastos vamzdynų būklės bendrovė 2023 metais patyrė 25,84 proc. į tinklus patiekiamo vandens netekčių. Dėl to labiausiai susidėvėję vamzdynai yra  atnaujinami.

NUOTEKŲ TINKLAI

Šiuo metu bendrovė Didžiasalio gyvenvietėje eksploatuoja 6,5 km nuotekų tinklų ir 3 nuotekų perpumpavimo siurblines. 2023 metais nuotekų surinkimo sistema surinkta ir sutvarkyta iš viso 64,4 tūkst.m³ nuotekų. Tame tarpe iš gyventojų ,organizacijų ir įmonių surinkta ir sutvarkyta 24,0 tūkst.m³ nuotekų. Likusią dalį sudaro paviršinio vandens pritekėjimas ir infiltracija į nuotekų tinklus. 1972-1989 metų laikotarpyje Didžiasalio gyvenvietėje įrengta  5,1 km nuotekų vamzdynų . 2011-2013 metų laikotarpyje, pasinaudojant Europos Sąjungos paramos lėšomis, Didžiasalio gyvenvietėje įrengta 1,4 km naujų nuotekų vamzdynų . Nuotekų vamzdynai pakloti nuo1 m iki 6 m gylyje, giliausiai iš visų po žeme esančių komunikacijų.