Meniu Uždaryti

Veiklos sritys

Šilumos ūkis

1. Šilumos energijos gamyba Didžiasalio biokuro  8,4 MW bendro našumo katilinėje ir šilumos energijos tiekimas. Didžiasalio gyvenvietės šiluminių trasų 2dx2,9 km eksploatavimas ir remontas. Didžiasalio gyvenvietės daugiabučių gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų bei organizacijų  šilumos  punktų priežiūra – 40 vnt. 33 daugiabučių gyvenamųjų namų ir 7 visuomeninių pastatų Didžiasalio gyvenvietėje šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

2. Šilumos energijos gamyba Naujojo Daugėliškio biokuro  0,751 MW bendro našumo katilinėje ir šilumos energijos tiekimas. Šiluminių trasų 2dx0,33 km eksploatavimas ir remontas. Naujojo Daugėliškio kaime aštuonbučio gyvenamojo  namo adresu: Mokyklos g. 8, Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro adresu Mokyklos g. 7, ir Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų adresu Mokyklos g. 9, šilumos  punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

–  Šilumos tiekimo veiklos  licencija.  ir  file icon pdf Licencijos priedas 2017.pdf ;

–  Atestatas  šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimui  Nr.T-0235 ,  atestato  priedas ;

–  Atestatas  elektros įrenginių eksploatavimui   Nr. E-0428,  atestato  priedas .

II. Vandentvarka                                                                                                                                      

Bendrovė eksploatuoja 8 vandenvietes, iš kurių vanduo  tiekimas Ignalinos rajono Didžiasalio seniūnijos Didžiasalio gyvenvietės , Navikų, Dysnos, Vosiūnų k. gyventojams; Tverečiaus seniūnijos Tverečiaus mstl., Erzvėto, Dietkauščiznos, Žvyrių,Kriauciškės, Dvaryščių ir Laumakės kaimų  gyventojams.  Bendras eksploatuojamų vandentiekio tinklų ilgis 32,8 km, geriamas vanduo tiekiamas maždaug 1,5 tūkst. vartotojų . Bendrovė eksploatuoja vandentiekio bokštus Didžiasalio gyvenvietėje ir Tverečiaus miestelyje, taip pat vandens gerinimo įrenginius Didžiasalio, Navikų kaimuose ir Tverečiaus mstl.  Didžiasalio gyvenvietėje surenka nuotekas iš gyventojų, organizacijų ir jas išvalo 360 m3/d projektinio pajėgumo biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose. Eksploatuoja 6,5 km nuotekų tinklų ir 3 nuotekų perpumpavimo siurblines. Nuotekų šalinimo ir valymo paslauga naudojasi apie 1,0 tūkst vartotojų.

–  Vandens tiekimo licencija  Nr. L7-GVTNT-38

–  Leidimas naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes  Nr. PV-16-29

Leidimas naudoti požeminio vandens išteklius Nr. PV-70-3368-21

III. Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas

Bendrovė Didžiasalio gyvenvietėje administruoja 33 daugiabučius gyvenamuosius  namus. Administruojamųjų daugiabučių namų bendras naudingas plotas 39447  m2.

IV. Technikos nuomos, santechninių darbų, statybos -remonto darbų ir kitos paslaugos.