Meniu Uždaryti

Veiklos sritys

Šilumos ūkis

1. Šilumos energijos gamyba Didžiasalio biokuro  8,4 MW bendro našumo katilinėje ir šilumos energijos tiekimas. Didžiasalio gyvenvietės šiluminių trasų 2×3,5 km eksploatavimas ir remontas. Didžiasalio gyvenvietės daugiabučių gyvenamųjų namų ir visuomeninių pastatų bei organizacijų  šilumos  punktų priežiūra – 40 vnt. 33 daugiabučių gyvenamųjų namų ir 7 visuomeninių pastatų Didžiasalio gyvenvietėje šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

2. Šilumos energijos gamyba Naujojo Daugėliškio biokuro  0,751 MW bendro našumo katilinėje ir šilumos energijos tiekimas. Šiluminių trasų 2×0,27 km eksploatavimas ir remontas. Naujojo Daugėliškio kaime aštuonbučio gyvenamojo  namo adresu: Mokyklos g. 8, Naujojo Daugėliškio mokyklos-daugiafunkcio centro adresu Mokyklos g. 7, ir Naujojo Daugėliškio vaikų globos namų adresu Mokyklos g. 9, šilumos  punktų, šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.

–  Šilumos tiekimo veiklos  licencija.  ir  file icon pdf Licencijos priedas 2017.pdf ;

–  Atestatas  šilumos įrenginių ir turbinų eksploatavimui  Nr.T-0235 ,  atestato  priedas ;

–  Atestatas  elektros įrenginių eksploatavimui   Nr. E-0428,  atestato  priedas .

II. Vandentvarka                                                                                                                                      

Bendrovė eksploatuoja 8 vandenvietes, iš kurių vanduo  tiekimas Ignalinos rajono Didžiasalio seniūnijos Didžiasalio gyvenvietės , Navikų, Dysnos, Vosiūnų k. gyventojams; Tverečiaus seniūnijos Tverečiaus mstl., Erzvėto, Dietkauščiznos, Žvyrių, Dvaryščių k. gyventojams.  Bendras eksploatuojamų vandentiekio tinklų ilgis 32,8 km, geriamas vanduo tiekiamas maždaug 1,7 tūkst. vartotojų . Bendrovė eksploatuoja vandens nugeležinimo įrenginius ir vandentiekio bokštus Didžiasalio gyvenvietėje ir Tverečiaus mstl.  Didžiasalio gyvenvietėje surenka nuotekas iš gyventojų, organizacijų ir jas išvalo 360 m3/d projektinio pajėgumo biologiniuose nuotekų valymo įrenginiuose. Eksploatuoja 6,5 km nuotekų tinklų ir 3 nuotekų perpumpavimo siurblines. Nuotekų šalinimo ir valymo paslauga naudojasi apie 1,0 tūkst vartotojų.

–  Vandens tiekimo licencija  Nr. L7-GVTNT-38

–  Leidimas naudoti žemės gelmių išteklius (išskyrus angliavandenilius) ir ertmes  Nr. PV-16-29

Leidimas naudoti požeminio vandens išteklius Nr. PV-70-3368-21

III. Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimas

Bendrovė Didžiasalio gyvenvietėje administruoja 33 daugiabučius gyvenamuosius  namus. Administruojamųjų daugiabučių namų bendras naudingas plotas 39447  m2.

IV. Technikos nuomos, santechninių darbų, statybos -remonto darbų ir kitos paslaugos.