Meniu Uždaryti

Dėl sąskaitų pateikimo per e-sąskaita

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojęs LR Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymas nurodo, jog vykdant pirkimo sutartis, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti pateikiami naudojantis sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

Atsižvelgdami į tai, prašome prekių ir paslaugų teikėjų visus minėtus dokumentus pateikti naudojantis sistema „E.sąskaita“.

Prisijungimą prie „E.sąskaita“ sistemos prižiūri VĮ Registrų centras.

Sistema: https://www.esaskaita.eu/web/esaskaita/